Условия за ползване и защита на личните данни

Вие, като потребител на нашите услуги, сте част от това общество и сте лично отговорен да имате етично поведение и да зачитате интелектуалните постижения на авторите.

Сайтът ShareBG.еu не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на ShareBG.eu

Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. ShareBG.eu не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които ShareBG.eu има хипервръзки.

Използването на информацията, съдържаща се в ShareBG.eu е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. ShareBG.eu не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в ShareBG.eu

imageedit_1_9771163035

последна редакция на 03/12/2016